Author Archives for Khánh Kim

Cẩm nang ăn uống theo nhóm máu để chữa bệnh và sống khỏe

April 25, 2019 3:11 am Published by Leave your thoughts

Nhóm máu có một vai trò hết sức to lớn quyết định đến sức khỏe và bệnh tật của con người. Đáng tiếc là rất ít người quan tâm đến nhóm máu của mình, trừ khi phải chuẩn bị cho một cuộc cho, nhận máu nào đó. Điều này dưới con mắt của các nhà khoa học thực sự là một sai lầm.