Tag: ăn chay

Muốn tăng ham muốn tình dục… hãy ăn chay

Muốn tăng ham muốn tình dục… hãy ăn chay

Chúng ta đều biết những lợi ích tích cực của ăn chay như tốt cho sức khỏe, cho môi trường, cho nền kinh tế…Thật bất ngờ, các nghiên cứu gần đây cho thấy: ăn chay tác động rất tốt đối với đời sống tình dục.