Tag: chân gà hầm đậu

Chân gà hầm đậu bổ dưỡng, dễ làm

Chân gà hầm đậu bổ dưỡng, dễ làm

Mình ghiền ăn chân gà hầm đậu, lần nào đi ăn Dian xin cũng gọi 2 đĩa chân gà mà ăn không đã, định kêu thêm nữa thì nhìn cái bàn toàn xương nên ngại. Do đó, quyết định mua về tự nấu ăn cho đã.