Tag: chữa bệnh ung thư

“Hãy đến với thực dưỡng khi chưa quá muộn”

“Hãy đến với thực dưỡng khi chưa quá muộn”

Đây là lời kêu gọi của bác sĩ Morishita – một chuyên gia ung thư nổi tiếng ở Mỹ. Ông dành hơn 10 năm để nghiên cứu về tế bào ung thư. Từ các kết quả thí nghiệm, ông đã đưa ra những kết luận hoàn toàn mới về bệnh ung thư, gây chú ý đặc biệt trong giới y học hiện đại toàn thế giới.