Tag: chuyện phòng the

Muốn “chuyện ấy” thăng hoa hãy ăn khoai lang

Muốn “chuyện ấy” thăng hoa hãy ăn khoai lang

Từ xưa, khoai lang được coi là loại củ của nhà nghèo. Người dân nước ta trước đây nghèo đói đến mức không có gạo mà ăn, phải ăn khoai lang trừ bữa, vậy mà họ vẫn sinh con đàn cháu đống, chứ không hiếm muộn, vô sinh nhiều như thế hệ bây giờ. Khoai lang có chất gì khiến khả năng duy trì nòi giống mạnh mẽ đến như vậy?