Tag: Smoothie

Thử thách 7 ngày Smoothie bowl

Thử thách 7 ngày Smoothie bowl

Mỗi khi thấy cơ thể nặng nề, trong người khó chiu, bạn nên cho bản thân một cơ hội được "f5". 7 ngày dinh dưỡng cùng các món Smoothie là một ý tưởng tuyệt vời.