Tag: sống ảo

Đạo diễn Lê Hoàng bàn về sống ảo

Đạo diễn Lê Hoàng bàn về sống ảo

Hôm nay, hễ cứ mở báo chí ra là thấy người lớn kêu ầm ĩ, kết án một bộ phận giới trẻ đang sống ảo. Cứ theo như lời họ, thì cả một thế hệ khéo đang hỏng tới nơi rồi. Cả một thế hệ cứ ngày đêm tung hình lên “Fây” và nói, và chụp đủ thứ lăng nhăng không phù hợp với bản chất cuộc sống của mình.