Tag: sốt cay Tứ Xuyên

Công thức làm sốt cay Tứ Xuyên

Công thức làm sốt cay Tứ Xuyên

Sốt cay Tứ Xuyên là một công thức thú vị để thử làm tại nhà. Đây là một trong những thành phần được sử dụng phổ biến trong các nhà hàng Trung - Ấn. Thay vì mua nước sốt có sẵn trong các cửa hàng, tại sao bạn không thử phiên bản sốt cay Trung Quốc “homemade” này?