Tag: yêu lại người yêu cũ

Yêu lại người yêu cũ thì đã sao?

Yêu lại người yêu cũ thì đã sao?

Bạn tôi khuyên đừng bao giờ yêu lại người yêu cũ, đã chia tay thì dứt khoát cho nó "đi" luôn. Tôi ậm ừ, sao lại thế ơ kìa.