Trả bài cho cô giáo xinh đẹp, bánh trung thu vỏ màu gì nhân màu đó

Khánh đăng lúc: 14:05 31/05/2019
Mời bạn ngắm thành phẩm của bạn Mỹ Nga – Học viên khóa Tự tay làm Bánh Trung Thu – Nghề chơi lắm công phu 

Trả bài cho cô giáo xinh đẹp khóa bánh trung thu mẹ Nghé , vỏ màu gì nhân màu đó
Đen tinh than tre
Xanh trà xanh
Nâu ca cao

Link group chăm sóc học viên sau khóa học:
https://www.facebook.com/groups/2128557637422581/

Bạn có thể quan tâm